Innovating organization.

Reference number
Coordinator Stockholms universitet - Företagsekonomiska institutionen
Funding from Vinnova SEK 777 500
Project duration January 2010 - December 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-00871

Page statistics