Innovativt bromssystem för Zipline-banor

Diarienummer 2016-01219
Koordinator SWEDISH ENGINEERING AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - mars 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla ett innovativt, säkert och vädertåligt bromssystem för åkattraktioner. Vi har utvecklat ett system som består av ett fast installerat fristående bromssystem, vilken ger en progressiv och säker inbromsning av åkaren. De uppsatta målen för projektet har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Upplevelseindustrin är växande globalt, det finns ett stort antal åkattraktioner i världen, merparten med otillfredsställande bromssystem. Den produkt vi har utvecklat är ett vädertåligt höginnovativt bromssystem som ger en säker inbromsning av åkaren. Vi förväntar oss att vårt bromssystem kommer att säljas på en växande global marknad.

Upplägg och genomförande

Vi har följt uppsatt projektplan, vilken i korthet innebar: - optimering av ingående komponenter i bromssystemet, - konstruktion av ingående komponenter, - identifiera underleverantörer, och tillverka prototyp - funktionstest av första prototyp, - analys och utvärdering av tester, justering av design, ändring av ritningar, - tillverkning av andra prototyp, - funktionstest av andra prototyp, - framtagande av underlag till produkten for patentansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.