Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovative interactive biomembranes for acute wound management

Diarienummer
Koordinator COLZYX AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Colzyx utvecklar ett helt nytt koncept för sårvård med namnet WOUNDCOM. Denna produkt är ett s.k. bioaktivt sårprodukt (eng. wound dressing) som skall användas inom sjukhusvård vid kirurgi. Denna typ av wound dressing är helt ny. När vi utvecklar denna produkt så inställer sig bl.a. följande frågor: 1) Är WOUNDCOM att betrakta som en medicinsk teknisk produkt (medical device) eller är det en ny form av läkemedel. Svaret på denna fråga kommer att vara avgörande med tanke på tid och kostnad för de framtida kliniska studier som behöver göras. 2) Vilket pris som denna produkt kan ha.

Långsiktiga effekter som förväntas

Colzyx använts sig av två välrenommerade internationell erkända externa konsultföretag. Den regulatoriska rapporten visar att WOUNDCOM är en medicinsk teknisk produkt och kan därför följa denna regulatoriska väg. När det gäller den hälsoekonomiska prisanalysen blev resultatet en modell där WOUNDCOM används vid kirurgi för att snabbare läka kirurgiska sår. Detta betyder att patienten kan komma att skrivas ut från sjukhuset snabbare än idag. Denna besparing motiverar ett premiumpris på WOUNDCOM som ligger betydligt högre närmaste jämförbara konkurrenters pris.

Upplägg och genomförande

Resultatet från både det regulatoriska och den hälsoekonomiska arbetet stärker WOUNDCOM projektet avsevärt. Faktumet att denna produkt är att betrakta som en medicinsk teknisk produkt är av stor vikt för fortsatt planerat regulatoriskt arbete. Den hälsoekonomiska analysen som visar på ett premiumpris är viktig för fortsatt affärsutvecklings-arbete, där pris är en avgörande frågan för marknads penetration samt för beräkning av framtida intäkter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-00989

Statistik för sidan