Innovative interactive biomembranes for acute wound management

Diarienummer 2018-00989
Koordinator COLZYX AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Colzyx utvecklar en innovativ produkt som kommer att omvandla sårbehandling. Lösningen är unik eftersom den behandlar akuta sår genom att kombinera kroppens naturliga kollagen VI med ett biomembran. Läkningsprocessen sker följaktligen på ett både effektivare och mer skonsamt sätt för huden.

Förväntade effekter och resultat

Problemet med bakteriepatogen resistens mot läkemedel antibiotika växer och uppmärksammas både nationellt och internationellt. I tester har Colzyx det påvisats att kollagen VI är effektiv mot just antibiotika-resistenta bakterier som finns på WHOs ”priority list” över de mest hotfulla bakterierna för människors hälsa. Detta gör att produkten möter ett viktigt globalt behov. Colzyx produkt kommer att förbättra sårläkning samtidigt som den kan motverka infektioner genom unik bredspektrum antibiotisk effekt.

Planerat upplägg och genomförande

I ISU Fas1 projektet ska vi kartlägga lösningens marknadspotential samt regulatoriska förutsättningar som Colzyx behöver känna till för att framgångsrikt kunna lansera produkten på marknaden. Genom att involvera KOLs inom sårbehandling samt experter inom konkurrensanalys och hälso-ekonomiska samt regulatoriska frågor kommer vi att lägga en god grund för att vidare utveckla produkten.

Externa länkar

www.colzyx.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.