Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa tunna golvvärmesystem

Diarienummer
Koordinator XY CLIMATE SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 110 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Ansökan avser utredning av tekniska och designmässiga förutsättningar hos det tänkta golvsystemet, dvs. driftsäkerhet, energieffektivitet och hållfasthet. Grafitmattan kallad Heat Spreader är en 0,75 mm tunn matta som består av grafitremsor som sprider ut värmen jämnt över ytan och placeras nära värmekällan och används för alla golvsystem el/vatten/luft. En uppskattning att det endast behövs 6 mm ovan högsta punkten med grafitmattan men detta behöver verifieras genom tester.

Resultat och förväntade effekter

Testresultat var bättre än förväntad och klarar de uppsatta kraven. Vid klinker som färdigt golv rekommenderas att man endast flyter 3-4 mm över grafitmattan med Mapei Uniplan Eco (Ultraplan Maxi - Europa) och sedan fästbruk för klinker (plattor min 150 x 150). Företagets koncept kan nu nå marknaden med godkända testresultat. Med minskning av spackelmassa samt att även den spårade hårda cellplastskivan och Heat Spreader ger ett system som minskar både material mängd, driftkostnader och inte minst den starka reduceringen av koldioxid utsläpp med ca 80%

Upplägg och genomförande

Tre olika provkroppar med spårade cellplastskivor (XPS300) som var utfrästa för 16 mm vattenrör enligt framtagna mönster. Grafitmattan Heta Spreader placerades ovanpå skivan och Mapei Uniplan Eco spackelmassa användes. Provningen utfördes enligt EN 13892-2 med två punktlaster vad avser hållfasthet prov samt vidhäftningsprov enligt CBI-metod 6. Av varje provkropp delades sedan upp i 3 lika ytor för brott samt böjhållfasthet. För vidhäftningen genomfördes 9 provtillfällen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04115

Statistik för sidan