Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa modelleringsstrategier för additiva tillverkningsprocesser - iMAT

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2023 - maj 2026
Status Pågående
Utlysning Avancerad digitalisering - Möjliggörande tekniker
Ansökningsomgång Avancerad och innovativ digitalisering 2023 - första utlysning

Syfte och mål

iMAT syftar till att öka tillverkningsindustrins konkurrenskraft genom att vidareutveckla hållbar additiv tillverkning (AM) för utmanande komponenter, med hjälp av avancerade digitala verktyg och system. Industrins behov av att effektivt designa för AM enligt principen ”first time right” ligger till grund för projektets forskningsaktiviteter kring modellering av Powder Bed Fusion-Laser Beam (PBF-LB). Det slutgiltiga målet är att möjliggöra tillverkning av komponenter som är fria från byggdefekter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser uppnå förutsägbarhet, eller ”prediktiv förmåga”, av tillverkningsinducerade defekter och avvikelser genom att utveckla numeriska modeller. De numeriska modellerna och metoderna verifieras och valideras experimentellt. I projektet utvärderas även tillämpning av Fysikinformerad maskininlärning (Fys-ML), viket potentiellt kan stärka den prediktiva förmågan ytterligare.

Planerat upplägg och genomförande

Genom att kombinera högupplösta modeller på detaljnivå med fullskalamodeller på komponentnivå skapas förutsättningar för tillräcklig beräkningsnoggrannhet. Projektet lägger stor vikt vid generering av validerande data, bland annat från smältpools-monitorering, baserat på metoder nära forskningsfronten. Arbetspaket kring fysikinformerad maskininlärning (Fys-ML) uppvisar stor potential.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 juni 2023

Diarienummer 2023-00232

Statistik för sidan