Innovativa bindemedel för effektiv återvinning av restprodukter från stålverk

Diarienummer 2017-05449
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM - gruv och metallutvinning

Syfte och mål

Projektet syftar till att främja återvinningen av restprodukter från järn-och stålverk genom att använda innovativa bindemedel och testa olika agglomereringstekniker. Kompletterande granskning av sekundära material från stålverket och undersökning om de nyligen utvecklade bindemedlens lämplighet för metallurgiska tillämpningar kommer att genomföras. Det experimentella arbetet kommer fokusera på validering av metoder för agglomerering av restprodukter från stålverk med användning av nya bindemedel, eventuellt i kombination med beprövade bindemedel.

Förväntade effekter och resultat

Vårt mål är att öka kunskapen och förståelsen mot optimala agglomerering- och återvinningsscenarier av restprodukter från ståltillverkningen genom att använda nyutvecklade bindemedel i kombination med beprövade bindemedel. Projektresultaten förväntas hjälpa stålproducenterna att minimera deponierna och främja återvinningspotentialen, vilket är av stort intresse ur både miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att inledas i mars 2018 och pågår under 6 månader. Utvecklingsarbetet inledsmed en kompletterande granskning av restprodukter från järn- och ståltillverkning samt nyutvecklade bindemedel. Tester i laboratorieskala kommer att utformas för att utveckla och optimera agglomerat för återvinning i processer i stålverket. Projektet samordnas av Swerea MEFOS och industripartnerna är SSAB Merox och Borregaard.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.