Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Innovativa antivirala substanser: den första effektiva metoden för behandling av enterovirusinfektioner

Diarienummer
Koordinator Curovir AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Målet med FAS1 projektet var bl a att a) ta fram syntesmetoder för syntes av substanser i större skala, b) utvärdera dessa substanser i olika in-vitro modeller och c) undersöka olika ADME/PK parametrar för selektion av ett mindre antal substanser för in-vivo studier (det planerade FAS2-projektet). Syftet med FAS1 och FAS2 projekten är att välja en sk ”candidate drug” för preklinisk utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Vi har lyckats genomföra FAS1-projektet enligt planen och resultaten av projektet är positiva. Vi har identiferat ca 10 substanser som vi ska undersöka vidare i FAS2 projketet (som inkluderar toxicitets studier och effektstudier in-vivo).

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i tre arbetspaket (AP): AP1: Syntes av nya substanser AP2: In-vitro studier AP3: ADME/PK- studier Design av nya substanser gjordes baserad på SAR information från tidigare faser av utvecklingen. Substanserna syntetiserades och testades i ett antal olika assays på vårt lab och i samarbete med en partner. Sammanställning av resultaten gjordes och visade att vi har ett 10-tal substanser som kan användas i nästa fas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00016

Statistik för sidan