Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa antivirala substanser: den första effektiva metoden för behandling av enterovirusinfektioner

Diarienummer
Koordinator Curovir AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Målet med FAS1 projektet var bl a att a) ta fram syntesmetoder för syntes av substanser i större skala, b) utvärdera dessa substanser i olika in-vitro modeller och c) undersöka olika ADME/PK parametrar för selektion av ett mindre antal substanser för in-vivo studier (det planerade FAS2-projektet). Syftet med FAS1 och FAS2 projekten är att välja en sk ”candidate drug” för preklinisk utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Vi har lyckats genomföra FAS1-projektet enligt planen och resultaten av projektet är positiva. Vi har identiferat ca 10 substanser som vi ska undersöka vidare i FAS2 projketet (som inkluderar toxicitets studier och effektstudier in-vivo).

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i tre arbetspaket (AP): AP1: Syntes av nya substanser AP2: In-vitro studier AP3: ADME/PK- studier Design av nya substanser gjordes baserad på SAR information från tidigare faser av utvecklingen. Substanserna syntetiserades och testades i ett antal olika assays på vårt lab och i samarbete med en partner. Sammanställning av resultaten gjordes och visade att vi har ett 10-tal substanser som kan användas i nästa fas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00016

Statistik för sidan