Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa antimikrobiella lösningar ger konkurrenskraftiga, säkra och lagringstabila konsumentprodukter

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande idé var att utveckla innovativa antimikrobiella lösningar för konsumentprodukter. Denna idé kräver en gränsöverskridande satsning av aktörer med hög expertis inom specifika teknikområden. Satsningen koordinerades av SP Food and Bioscience, som i samarbete med aktörer från institut (SP Kemi och material och Innventia), akademin (KTH), utvecklingspartners (Svenska Aerogel AB), kravställare (KRAV, Miljömärkning Sverige AB) samt tillverkningsindustri (SCA AB och Orkla Foods AB) utformade grunderna till ett konsortium.

Långsiktiga effekter som förväntas

Huvudsakliga behov och problem rörande utveckling av nästa generations konserveringsmedel och innovativa antimikrobiella lösningar har identifierats. Lämpliga arbetspaket inom ramen för en samverkansansökan utformades utifrån identifierade utmaningar och potentiella tekniska lösningar. Potentiella antimikrobiella lösningar, utvärderade i preliminära försök, presenteras och diskuteras också av expertis i konsortiet. En modell för effektivt samarbete och kunskapsutbyte rörande innovativa antimikrobiella lösningar utarbetades också.

Upplägg och genomförande

SP Food and Bioscience koordinerade projektet och arbetade fram ett sektorsöverskridande konsortium tillsammans med aktörer från svenska tekniska institut, akademin, kravställare och tillverkare av konsumentprodukter. Workshops genomfördes i Stockholm och Göteborg för att identifiera behov, krav och idéer samt för att ta fram en tydlig projektplan för en samverkansansökan. Samtal har även förts med både nationella och internationella parter utanför projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04264

Statistik för sidan