Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - IT/MT Service SUS
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har säkrat engagemang från de befintliga och nytillkomna projektmedlemmar som krävs för att möta de utvalda utmaningarna att ta fram innovativ teknik för att förbättra och utveckla akutsjukvården. Genom att förmedla realtidsinformation mellan ambulanssjukvården och berörda verksamheter inom sjukhuset möjliggörs både bättre förberedelser på akutmottagningen samt ger bättre beslutsstöd för ambulanspersonal på fältet. Detta leder till lika vård oavsett geografisk belägenhet och minskad resursåtgång för sjukvården utan att försämra patientomvårdnaden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Prototyputrustning redo för tidiga kliniska tester i nästa projektfas har utarbetats och testats både i fält- och labbmiljö för bl.a. utvärdering av möjliga kameror i olika ljusmiljöer (blåljussken, mörker etc.). Två användarfall testas i initialskedet men vi ser därefter även anpassningsmöjligheter till andra verksamheter som t.ex. tjänsteman i beredskap som kan dra stor nytta av överblicksbilder på olycksplatser för samordning vid stora olyckor samt då det regionala läkarstödet tillkallas av ambulanspersonal för konsultation om korrekt vård.

Upplägg och genomförande

Projektets prototypteknik har utarbetats och utvärderats i nära samarbete med vårdpersonalen. Den medicinska behovsanalysen har gett två användarfall där sjukvården ser stora vinster med realtidsstöd för både bedömning av patient på ´fältet´ samt förberedelser på akutmottagningen för att ge ett effektivare och bättre mottagade. Ytterliggare konsortiemedlemmar har bjudits in för att komplettera med kompetens inom t.ex. användarvänlighet, bildbehandling och nyttjande av obemannade luftfarkoster för att skapa förutsättningarna för den framtida utvecklingen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00707

Statistik för sidan