Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ samverkan för en modern landsbygd

Diarienummer
Koordinator Tranås kommun - Kommunledningen
Bidrag från Vinnova 382 080 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med förstudien var att skapa en bild av hur behovet ser ut för en gemensam idésluss. Detta utifrån en omvärldsanalys, en behovsanalys och en resursanalys. En sådan bild har vuxit fram under arbetets gång och vi vet nu hur vi vill jobba vidare. Vi har i förstudien fått bekräftat att de identifierade, två stora, utmaningarna kommunal service och kompetensförsörjning verkligen är stora utmaningar. Under de aktiveter som vi genomfört har vi ständigt återkommit till dessa, samt vikten av att jobba med dem.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har i förstudien sett att det finns ett behov av en gemensam idésluss kommunerna emellan. Vi har en tydlig bild av hur vi vill jobba, utifrån de olika analyser som genomförts i förstudien. Vi ser ett stort behov av ett genomförandeprojekt för att möjliggöra införandet av en idésluss. Vi ser genomförandeprojektet som en naturlig och viktig fortsättning på arbetet i förstudien.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört en omvärldsanalys, en behovsanalys och en resursanalys, samt jobbat aktivt i arbetsgrupp och styrgrupp. Vi har sett hur man jobbar på andra ställen och tagit åt oss av arbetssätt som finns där. Vi har sett hur behoven i de ingående kommunerna ser ut och det pekar på att det behövs en samverkan kring dessa frågor. Vi har kunnat visa på de resurser som finns idag, bl a ständiga förbättringar och hur vi ska jobba vidare med dem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04469

Statistik för sidan