Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ produktarkitektur effektuppskattning och införande

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Effekter av modularisering kan uppnås genom ett företags hela värdekedja detta är grunden SEMM-modellen. Det finns 3 olika typer av affärer stödda av modularisering som alla har olika krav på genomförandet och olika lönsamhetspotential. För att minska kalkylarbetet för effektberäkningarna är successivmetoden en kandidat. Den utvecklade SEMM-modellen med arbetsprocess och effektberäkningsmodellen ger en klar och tydlig bild av ett framtida läge om mer detaljerade beräkningar kan göras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det finns 3 olika typer av modularisering som har olika krav på genomförandet och olika lönsamhetspotential. Effekter av modularisering kan uppnås genom ett företags hela värdekedja och framförallt när produkterna är komplexa samt när variationen på produkterna är stor i förhållande till försåld volym. För att minska insamlingsarbete har vi funnit successivmetoden som kandidat. SEMM-modellen ger tydlig bild av ett framtida läge. Merutvecklade beräkningsmodeller behövs dock.

Upplägg och genomförande

Det behövs mer detaljerade effektpotentialsmodeller för delar av produktlivscykeln och värdekedjan. Kopplingen mellan kostnadseffekter och prissättning till följd av modularisering och olika affärsmodeller kan vara ett hinder för införande. Det finns implementeringsfrågeställningar outredda som förståelsen för innebörden av modularisering samt vilka organisatoriska strukturer som måste finnas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01996

Statistik för sidan