Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ komponentteknologi via pulverteknik

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att etablera ett samverkande konstellation mot en gemensam målbild där pulvertekniska lösningar utvecklas mot specifika utmaningar inom olika sektorer. Detta har åstadkommits där aktörer i olika värdekedjor har samlats med målet att pröva nya lösningar med bäring på komponenter till vägfordon, flyg och energiapplikationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

En ansökan till samverkansprojekt har skapats som utgår från nämnda applikationer enligt följande: Framtida komponenter för fordon specifikt tunga fordon Möjligheter att nyttja pulverteknik för delkomponter i fabricerade strukturer till delar i flygmotorer Materiallösningar för extrema applikationer exemplifierat av behov kopplat till strukturella komponenter till ITER. Nya koncept har identifierats och skall utvecklas och miljömässiga fördelar i avancerad produktion kan skapas.

Upplägg och genomförande

Syftet med projektet har varit att utveckla en konstellation för ett samverkansprojekt. Metodiken har varit att samla aktörerna i tre efterföljande workhops med förberedande arbete avseende strategier för konstellationsbyggandet och tänkt målbild. Genom angreppssättet har flera företag engagerat sig i konstellationsbyggandet och aktivt bidragit till utveckling av innehåll och mål. Fler FoU-utförarna har tillförts. Den slutliga projektkonstellationen framgår av slutrapporten (bilaga 1). Den utgår från funktionell samverkan mellan olika företag och FoU-utförare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00783

Statistik för sidan