Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Innovationsupphandling för att motverka fall på sjukhus

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - Region Skåne Koncerninköp
Bidrag från Vinnova 1 950 690 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Genomföra en innovationsupphandling med mål att etablera en lösning som tydligt förebygger fallskador i vårdmiljö. Projektet ska definiera målet och nyttja marknadens innovativa lösningar på hur detta görs på bästa sätt. Projektet ska inom 3 år reducera antalet fallolyckor med 20%. Uppfyllelse: Hittills i projektet är bedömningen att vi kommer att nå vårt mål. Alla våra faser har kunnat genomföras och vi har ett tillräckligt underlag för att kunna genomföra projektet. Detta är vår bedömning efter att ha tagit del av leverantörernas lösningsförslag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Alla faserna i projektet har löpt enligt plan med en månads förskjutning. Hela processen från informations utbyte tidiga leverantörsträffar till upphandlingsstart skapade ett stort engagemang och vi fick med väldigt många kvalificerade leverantörer. Vad vi också vill förmedla är den stora uppslutningen av Region Skånes (RS) många verksamheter som bidragit till en väldigt givande dialog. Vi har lyckats få till ett utvecklingsprojekt där leverantörer utvecklar koncept tillsammans med RS.

Upplägg och genomförande

I den här perioden har vi gått igenom en intensiv kunskapsinsamlingsfas. Potentiella leverantörer identifieras och en strukturerad kunskapsinsamling rörande leverantörernas idéer, koncept och tankar äger rum. Samtidigt anstränger vi oss för att behovssidan blir så precis som möjligt och tillmötesgående. Vi vill att det uppstår ett lärande både på behovssidan och leverantörssidan. Marknaden förbereds och potentiella lösningar börjar kunna skönjas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05309

Statistik för sidan