InnovationssystemTjänster

Diarienummer
Koordinator Malmö högskola - Gemensam förvaltning
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04764

Statistik för sidan