Service Innovations Systems

Reference number
Coordinator Malmö högskola - Gemensam förvaltning
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2009 - February 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04764

Page statistics