Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationskompetens och tillväxt hos små och medelstora företag

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Innovationskompetens och tillväxt hos små och medelstora företagProjektet syfte och mål är att öka innovationskunskap och -kompetens med hjälp av designprocessens metoder, så att det leder till positiv tillväxt. Syftet är att samtidigt stärka även designkonsulternas förmåga att svara mot kundföretagens behov av innovationskompetens.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effekter är att deltagande företag och konsulter fram till 2010 har förändrat och stärkt sitt innovationsarbetet och att de produktutvecklingprojekt som startar under det året aktivt använder sig av resultaten från projektet.

Upplägg och genomförande

För att uppnå effekt och resultat görs inledningsvis en kartläggning av deltagande företags processer och kompetens genom intervjuer och workshop. Workshop organiseras dels separat med designkonsulter i en workshop och därefter blandat med deltagande SMEs. I den sista workshopen arbetar deltagarna med konceputella innovationsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02144

Statistik för sidan