Innovationer för hållbar kollektivtrafik i nordiska regioner

Diarienummer 2009-04304
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 6 623 418 kronor
Projektets löptid december 2009 - augusti 2014
Status Avslutat