Innovation for sustainable public transit in Nordic regions: integrated planning, institutions

Reference number
Coordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Funding from Vinnova SEK 6 623 418
Project duration December 2009 - August 2014
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04304

Page statistics