Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation Week Brazil

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU i Umeå
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med ”Brazil-Sweden collaboration (Bioeconomy)” är att etablera samarbete mellan forskare och aktörer från Sverige och Brasilien genom att presentera den kompetens som de deltagande forskare från SLU har inom skogsforskning. Vid mötet kommer vi att ta upp de frågor som skogsindustrin ställer till oss i Sverige. Vi kommer att presentera kunskapsluckan och diskutera behovet av samarbete mellan alla deltagande forskare for en gynnsam utveckling av skogsnäring i båda länderna.

Förväntade effekter och resultat

Vår förhoppning är att vi skulle kunna identifiera de partner som kan ingå i en koalition med oss på SLU och initiera samarbete inom skogsforskning med de deltagande forskare direkt. En inventering av forskningsbehov kommer att ske och en kompetensgrupp inom området kommer att etableras för mer effektiv forskning med maximalt utbyte. Vi räknar med att kunna identifiera beröringspunkter inom våra forskningsområden och initiera forskningsansökningar tillsammans direkt efter mötet.

Planerat upplägg och genomförande

Efter en kort presentation av vårt kompetensområde kommer vi att presentera våra nuvarande/tidigare forskningsresultat. Ytterligare kommer vi att diskutera Svensk skogsindustrins behov av forskning och hur skulle vi tillsammans med de deltagande partnerna kunna tillämpa vår forskning inom skogsindustrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 oktober 2018

Diarienummer 2018-03927

Statistik för sidan