Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation för preventiva hälsotjänster

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att: - gå från patient till hälsosam livsstil - gå från medicin till prevention - gå från behandling till medskapande - gå från vården som mottagning till ekosystem av tjänster. Detta kräver en bred samverkande aktörskonstellation där vi skapat en grund hos vården att arbeta med externa aktörer i samhället och en bred aktörskonstellation. Konstellationen har tagit fram ett första koncept för en tjänsteplattform där olika aktörer kan bidra med sina respektive kompetenser. Plattformen använder tjänster samt nya prototyper från de deltagande aktörerna

Långsiktiga effekter som förväntas

3 landsting engagerade; Värmland, Blekinge och Region Skåne. Projektet har fört diskussioner med över 20 andra aktörer om att delta i att utveckla preventiva hälsotjänster. Det handlar om både kommuner/skolor (elevhälsan) i respektive landsting, frivilligsektor som ex BRIS, Röda Korset, Maskrosbarn m fl, samt företag som Apotek, läkemedelsföretag, IT-företag, designbyråer samt riskkapitalbolag. Projektet har skapat en första visualisering gjorts av hur tjänstekoncept och plattform kan utformas. Vi tror att om 5 år pilotkör 5 landsting en tjänsteplattform.

Upplägg och genomförande

Innovation Skåne, RISE och Landstinget i Värmland har utgjort projektgruppen som drivit arbetet. Vi har byggt arbetet på en omvärldsanalys och ett arbete i Värmland kring nya sätt att möta ungdomar som mår dåligt med digitala tjänster. Planen var att arrangera några workshops där vi bjöd in aktörer och gemensamt arbetade fram ett koncept. Men vi valde att istället bearbeta aktörer enskilt och i slutet ha en större workshop (designjam) kring psykisk ohälsa där alla fick känna på den grundläggande arbetsmetod vi baserar tjänsteutveckling på som handlar om att aktivt involvera de unga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00674

Statistik för sidan