Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 299 960 kronor
Projektets löptid juni 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 - hösten 2017

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål är att genom analys av infrastrukturstöd identifiera utmaningar och möjligheter för den utbredd integrationen av dedikerad infrastruktur för autonoma elfordon (AEV). Med omfattande analys, diskussion inom konsortiet och med externa intressenter, samt den nära övervakningen av den globala utvecklingen, publicerar projektet en rapport med detaljerade analysresultat för att motivera den dedikerade infrastrukturen för AEV och identifierar ytterligare forskningsutmaningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Som ett slutresultat föreslog projektet ett framtida mobilitetskoncept - NuMo och presenterar konceptet i en rapport med en detaljerad beskrivning av design principer, kapacitetsanalys, kontrollmetoder, integrationsvägar, konstruktion och miljöpåverkan. Rapporten publiceras tillsammans med filmillustrationer av NuMo-konceptet och kommer att presenteras i olika händelser. Industrin och samhällsaktörer har också fått kännedom om projektet och har visat intresse för vidareexploatering och är intresserade av nya forsknings- och demonstrationsprojekt.

Upplägg och genomförande

Resultaten tar uppnåts genom frekventa diskussioner med deltagare från externa aktörer och nära observation av den senaste tekniken. Projektet har organiserat skype / fysiska möten varannan vecka och fyra fysiska workshops, varav en i London, med inbjudan av externa partner, inklusive Volvo Personvagnar, AB Volvo, Technolution, Loendersloot Groep och Chalmers. Diskussionen har lett till förslaget om ett framtida mobilitetskoncept NuMo-New Urban Mobility och dess medvetenhet bland olika intressenter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00628

Statistik för sidan