Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon

Diarienummer 2018-00628
Koordinator RISE VIKTORIA AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 299 960 kronor
Projektets löptid juni 2018 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur