Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

InfraAwards 2022

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f arkitektur & samhällsbyggn
Bidrag från Vinnova 1 150 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - december 2022
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med innovationstävlingen är att ta fram hållbara alternativ till dagens etablerade byggmaterial och -metoder. Lösningen ska främja klimatneutralitet samt väga in aspekter som tillgänglighet, säkerhet och drift & underhåll. Målet med projektet är att genomföra innovationstävlingen InfraAwards 2022 i samarbete med SIP LIGHTer. Tävlingens fokus kommer att vara användning av lättviktsmaterial i transportinfrastruktur, t.ex i broar.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat är att identifiera innovativa lösningar inom tävlingens ämne, varav en utses till vinnare. Tävlingsbidragen ska medverka till lösningar som förbättrar byggbranschens strävan att använda bygg- och konstruktionsmaterial med lättare vikt. Tävlingsbidragen kommer att utgå från behovsägare t ex kommun. Ett möjligt scenario för lösning är ny förbindelse t ex en bro. Genom tävlingen vill projektet stimulera framtagning av nästa generations byggmaterial. Branschöverskridande samverkan kommer också att stimuleras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets arbetsgrupp fastställer målgrupper, tävlingspris, marknadsföringskanaler och strategi för implementering av bidragen. Projektet inleds med bildande av arbetsgrupp samt fastställelse av vilken typ av innovativ lösning inom byggmaterial- och metoder som ska efterfrågas. En jury kommer att utse tävlingens vinnare, juryn består av såväl anläggningsbransch som beställare. Bedömningsgrund kommer att vara aspekter som miljömässig hållbarhet, konstruktion, metoder samt affärsidé.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 september 2021

Diarienummer 2021-03464

Statistik för sidan