Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

InfraAwards 2022

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f arkitektur & samhällsbyggn
Bidrag från Vinnova 731 813 kronor
Projektets löptid september 2021 - december 2022
Status Avslutat

Syfte och mål

Innovationstävlingen InfraLIGHTer Awards har tagit fram hållbara alternativ till dagens etablerade byggmaterial och metoder. Tävlingsbidragen har medverkat till lösningar som förbättrar byggbranschens strävan att använda bygg- och konstruktionsmaterial med lättare vikt. Inlämnade tävlingsbidrag med lättviktskonstruktion för gång- och cykelbroar främjar klimatneutralitet via resurseffektiva brokonstruktioner och materialoptimering.

Resultat och förväntade effekter

I innovationstävlingen söktes innovativ GC-bro i lättvikt som möjliggör rationellt byggande i fabrik samt snabb transport och montering med minimal störning på trafik, miljö och befintlig infrastruktur. Vinnaren BIFROST hade lösningen för utmaningen. Tävlingsbidragen medverkar till framtagande och spridning av lösningar som förbättrar byggbranschens strävan att använda bygg- och konstruktionsmaterial med lättare vikt.

Upplägg och genomförande

InfraLIGHTer Awards var ett mycket lyckad och uppskattad samverkan mellan de två SIParna InfraSweden och LIGHTer. Att hitta ett konkret projekt att samarbeta kring var ett lyckat koncept. Tävlingen är en i serien av innovationstävlingar som InfraSweden arrangerat, denna upplaga hade en mer ambitiös framtagning av tävlingsutmaningen via LIGHTers delprojekt. Tävlingsutmaningen var tydligt specificerad för att hitta adekvata innovationer nära implementering. Arbetsprocessen kring tävlingsutmaningen har varit arbetskrävande men lyckad.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 mars 2023

Diarienummer 2021-03464

Statistik för sidan