Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industriell utveckling av ny antikropp för behandling av Autoimmuna sjukdomar

Diarienummer
Koordinator Genagon Therapeutics - GENAGON THERAPEUTICS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Genagon har utvecklat en antikropp mot en tidigare okänd receptor. I den här studien testades om antikroppen hade förmåga att reducera sjukdomsbilden vid en modell av multipel skleros. Syftet var att validera målet och antikroppens egenskaper in vivo. I studien ingick läkemedel som används i dagens behandling av MS. Resultatet var mycket bra, med en statistiskt signifikant förbättring av sjukdomsaktivitet under delar av studien.

Resultat och förväntade effekter

I studien visade det sig att antikroppen fungerade bättre än en positiv kontroll som används kliniskt. I kombination med befintlig behandling fungerade antikroppen additativt. Studiens resultat var något över förväntan, särskilt då att mono behandling med antikropp fungerade bättre än en etablerad behandling.

Upplägg och genomförande

I studien inducerades en mus version av MS; EAE. Djuren indelades i olika grupper och efter debut av sjukdomssymptom påbörjades behandlingen. Antingen monobehandlingar eller kombination. Sjukdomens svårighetsgrad i de olika grupperna jämfördes över tid. Antikroppen och den positiva resp negativa kontrollen administrerades varannan dag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00641

Statistik för sidan