Industrialisering av containrar för citylogistik

Diarienummer 2017-04502
Koordinator Velove Bikes AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Syfte och mål

Små fordon har en lång rad affärsmässiga, miljömässiga och stadstrivselmässiga fördelar när det gäller att leverera små godsmängder korta sträckor. Anledningen till att skåpbilar används trots de mindre fordonens fördelar är framförallt att det är för svårt, kostsamt och riskabelt att göra omlastning. Det problemet har vi i princip eliminerat med vår citycontainer, som dock i dagsläget är för dyr. I detta projekt kommer vi göra förändringar på produkt och produktionsprocesser så att vi kan massproducera citycontainern för en låg styckekostnad

Förväntade effekter och resultat

Med ett lågt pris på citycontainern så kommer vi att kunna erbjuda en mycket attraktiv lösning för effektivare och stadsvänligare citylogistik. Vi kommer också kunna erbjuda en lösning som gör transporten av gods in till staden effektivare. Ur Veloves perspektiv så behåller vi försprånget och blir marknadsledande på citycontainrar, både efter ett och fem år. Alla tillverkare av små fordon får kraftigt ökad försäljning, både efter ett och fem år. Affärsmodellen kommer ge oss god lönsamhet, framförallt efter fem år.

Planerat upplägg och genomförande

Brainstorming av design- och produktionsprinciper Framtagande av tre kandidater Val av slutlig kandidat Tillverkning av prototyp Framtagande av detaljerad produktionsmetod, vid behov inklusive verktyg/formar

Externa länkar

Veloves nyhetssida, där också framsteg i detta projekt kommer rapporteras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.