Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industrialisering av containrar för citylogistik

Diarienummer
Koordinator Velove Bikes AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Containrar för citylogistik ökar förutsättningarna att använda lätta last mile-fordon, för minskad energi- och resursanvändning och ökad trivsel i stadsmiljöer. Billiga containrar en förutsättning för storskalig implentation, och en abonnemangsbaserad affärsmodell underlättar också storskalig implementation Målet för projektet var att nå €500 i tillverkningskostnad vid en tillverkningsvolym på 1000 enheter per år. Vi räknar med att nå €500, men vid en volym på 5000 enheter per år. En abonnemangsbaserad affärsmodell är klar att implementeras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kostnadsminskningarna kommer ske stegvis, med en första kostnadsminskning i slutet av 2019. Detta möjliggör utökade pilotprojekt med containerisering, särskilt eftersom vi också erbjuder en abonnemangsmaserad affärsmodell. Nästa steg tas 2020 då vi sätter den slutgiltiga utformingen av containern och vi kan börja skala upp volymerna. Med denna container kommer vi nå €500, och då kan storskalig implementation uppnås och många skåpbilar kan bytas ut till lastcyklar.

Upplägg och genomförande

Projektet kom att i större utsträckning än planerat involvera leverantörer -en insikt som kom tidigt i projektet att det inte är möjligt att nå målet utan tät dialog med dem. Affärsmodellsutvecklandet var mycket intressant och gick mycket bra på slutet när vi hittat rätt partners -vi är redo att implementera redan i februari 2019.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04502

Statistik för sidan