Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industrialiserad design av Foiltwisters bärplansbåtar med oslagbar prestanda och energianvändning.

Diarienummer
Koordinator Foiltwister Boats AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Det designmaterial som tagits fram och de kontakter som knytits genom projektet har varit betydande för framtida utveckling och möjlig marknadsintroduktion för Foiltwister. En väl genomtänkt design har drivits igenom som ger Foiltwister ett lyft och ett nytt marknadsföringsmaterial. Planen framåt har blivit genomarbetad och mer tydlig som medför ett stabilare affärsmaterial att visa andra aktörer. Flera potentiella investerare har kontaktats samt andra projektmedel har sökts.

Långsiktiga effekter som förväntas

En ny industrialiserad design har tagits fram enligt plan. Det omfattar ett genomtänkt formgivning som kan appliceras på flera produkter. Resultatet inkluderar CAD modeller, grafik och renderade bilder. Resultatet är att Foiltwister kan gå vidare med nästa steg om en produktion av denna design och genomföra en mer omfattad och effektiv marknadsföring.

Upplägg och genomförande

Med att ha engagerat rätt resurser har stora resultat på kort tid uppnåtts. Mannerfelt Design Team har varit en avgörande samarbetspartner som har levererat inom tidsplanen. Genom att ha genomfört flertalet tester och effektiva mekaniska modifieringar av prototypen har den senaste tekniska formgivningen även blivit implementerad i nya designen. Parallellt har en affärsplan kunnat förbättrats genom ett samarbete mellan team, projektledare och input från externa rådgivare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04002

Statistik för sidan