Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Individuellt anpassade utställningar

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Avdelningen för Tal, musik och hörsel
Bidrag från Vinnova 1 380 473 kronor
Projektets löptid april 2019 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Syfte och mål

Under projektet har vi utvecklat en plattform som anpassar det digitala innehållet i utställningsmiljöer för att kunna göra det tillgängligt för varje besökare utifrån just den personens behov och förutsättningar.

Resultat och förväntade effekter

Intervjuer genomfördes för att bättre förstå besökares och utställningsproducenters behov. Tillgänglighetsprofiler för besökare skapades som en metod för att låta besökare välja hur de vill att innehållet ska anpassas. Systemet testades på slutet med medlemmar ur målgruppen. En MVP togs fram och testades på Tekniska Museet i Stockholm som nu kommer att vidareutvecklas och kommersialiseras efter projektets slut.

Upplägg och genomförande

Intervjuer under projektet gav viktig information om vad som är viktigt för besökare, men även om de förutsättningar som gäller för utställningsproducenter. Tack vare detta har lösningen kunnat anpassas bättre till marknad och behov. Den pågående pandemin medförde många oförutsedda svårigheter och förseningar, framförallt vad gällde att tester med målgruppen som fick genomföras senare än tänkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Diarienummer 2019-01272

Statistik för sidan