Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Inclusive Business Co-creation Accelerator - transition

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Energiteknik, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med övergångsperioden var att fokusera programmet kring att fortsätta kunna stötta svenska företag att möta utmaningar relaterade till fattigdom. Målet var att möjliggöra fortsatt arbete i 3-4 branscher. Vi lyckades genom att integrera våra aktiviteter inom IBCA med andra aktiviteter, och har fortsatt tillhandahålla affärsstöd genom en kombination av andra projekt, och affärs- och medlemstjänster. Vi kommer fortsättningsvis fokusera särskilt på agri-food, energi och vatten/sanitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Emedan vi fortsätter att stötta aktiviteter i hälso-, IT och textilbranschen, kommer vårt fokus fortsättningsvis vara att arbeta mot de tidigare satta ambitionerna för de 3 följande branschområdena: Energi: Möjliggöra tillgång till grön energi för 300 miljoner människor genom inclusive business Agri-food: Förbättra effektiviten & inkomsten hos 10 miljoner småbrukare kopplade till värdekedjor Vatten/sanitet: Möjliggöra tillgång till dricksvatten & sanitära lösningar för 100 miljoner människor Övergångsperioden inom IBCA har möjliggjort att det här arbetet kan fortsätta.

Upplägg och genomförande

Övergångsperioden för IBCA har fungerat som en avslutning av det här treåriga programmet, och har därmed möjliggjort för projektparterna Inclusive Business Sweden och RISE att fokusera och specialisera programmets aktiviteter; därutöver möjliggjort en fortsättning av affärsstöds- och uppskalningsaktiviteterna, genom en kombination av andra, finansierade, projekt, samt B2B tjänster. Emedan den här processen har gjort att vi har effektiviserat såväl en del aktiviteter som ambitioner, kan vi nu fortsätta vårt arbete inom högpotentiella branscher på ett hållbart sätt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05349

Statistik för sidan