Implementera ett livscykelperspektiv för bergmaterialproduktion

Diarienummer 2018-00357
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Syftet är att få fram en möjlig konstellation från hela näringskedjan (från ballastproducenter till expertmyndigheter och beställare) med gemensam idé om ett verktyg som kan simulera bergmaterialproduktions miljöpåverkan. Meningen är att simuleringsresultatet skall vara så lättillgängligt och simuleringen skall köras så ofta att det blir ett aktivt verktyg som används vid planering.

Förväntade effekter och resultat

Om alla inblandade använder verktyget aktivt kommer ämnet upp till ytan hela tiden och diskuteras aktivt. Detta skall leda till att miljöpåverkan (tex. energi- och vattenkonsumtion) minskar samtidigt som resursutnyttjandet ökar (minde berg behövs, färre täkter, osv.). Dessutom skulle lokala olägenheter som damm och buller också kunna tas med i simuleringen och därmed minskas i framtiden.

Planerat upplägg och genomförande

Konstellationsbyggandet genomförs genom att en vision målas upp och sedan intervjuar vi tänkbara aktörer (användare i företag och myndigheter) för att få med många olika perspektiv. Vidare kommer vi definiera vilka parametrar som behöver tas med och hur detta skulle kunna simuleras för att det dels skall bli så likt en EPD som möjligt men också så att det blir något som går att styra efter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.