Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Immateriella rättigheter - FHIR lösningar

Diarienummer
Koordinator SERVICE WELL AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Uppsatta målsättningen för projektet Immateriella rättigheter - FHIR lösningar var: - att skapa en förståelse för vilka immateriella tillgångar ServiceWell har, - att öka ServiceWells konkurrenskraft och underlätta kommersialisering av immateriella tillgångar, - att undvika att ServiceWell dras in i immaterialrättsliga tvister, - att minimera risker vid utveckling av nya produkter och introduktion på nya marknader, och - att öka ServiceWells värde vid t.ex. försäljning. ServiceWell har genom projektet fått kunskap och vägledning som överensstämmer med denna målsättning.

Resultat och förväntade effekter

Genom en komplett rapport har ServiceWell fått en bättre förståelse för immaterialrätt, samt verktyg för som underlättar kommersialisering av immateriella tillgångar. Därmed kommer ServiceWell lättare kunna identifiera sina immateriella tillgångar, samt undvika att dras in i immateriella tvister.

Upplägg och genomförande

ServiceWell har tillsammans med Patentlinq AB och Sipara AB gjort en inventering av immateriella tillgångar, för att få en bättre förståelse för vilka immateriella tillgångar ServiceWell har idag. ServiceWell har under projektet genom regelbundna möten med Patentlinq och Sipara, fått möjlighet att förklara sin affärsmodell och strategi. Åtgärder har sedan föreslagits för att, i linje med Service Wells affärsstrategi, öka Service Wells konkurrenskraft genom användning av immateriella tillgångar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2018

Diarienummer 2018-04910

Statistik för sidan