Immateriella rättigheter - FHIR lösningar

Diarienummer 2018-04910
Koordinator SERVICE WELL AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utarbeta en IP-strategi som hjälper Service Well att lätt kan identifiera och hantera immateriella rättigheter i framtida projekt. Det övergripande målet med projektet är att upprätta en IP-strategi för hantering av t.ex. upphovsrättsliga frågor för både interna och externa uppdrag (t.ex. vid konsultuppdrag och för egna produkter). Detta i syfte att kunna förhandla och skydda immateriella rättigheter baserad på upprättade avtalsmallar, vid försäljning av egna IT-lösningar och externa uppdrag.

Förväntade effekter och resultat

1. Skapa en förståelse för vilka immateriella rättigheter som används i branschen, exempelvis av konkurrenter, underleverantörer, kunder mm. 2. Inventera företagets befintliga immateriella tillgångar och främst immateriella rättigheter. 3. Undersöka möjligheten att nyttja ytterligare former av IP, såsom registrerade rättigheter. 4. Upprätta en grundläggande dokumenterad om IP-strategi i linje med Service Wells långsiktiga strategi. 5. Förvalta IP-strategin genom att integrera den i Service Wells utvecklingsprocesser och marknad- och säljstrategi.

Planerat upplägg och genomförande

1. Omvärldsanalys 2. Inventering företagets befintliga immateriella tillgångar 3. Analys - att undersöka möjligheter att nyttja ytterligare former av IP, såsom registrerade rättigheter. 4. Upprättande och dokumentation IP- strategi (ex: i form av avtalsmallar, interna dokument, etc.) 5. Eventuella ytterligare åtgärder

Externa länkar

Global standard för utbyte av hälsodata.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.