Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IMAIL - Intelligenta e-tjänster för eGovernment

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 646 065 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Titel

IMAIL - Intelligenta e-tjänster för eGovernment

Vårt mål är att med automatiska språkverktyg underlätta och öka tillgängligheten för kommunikation mellan medborgare/företag och myndigheter för att förbättra demokrati, företagande och användningen av skattemedel, vilket leder till en förändrad och bättre förvaltning. Dessutom bidrar projektet till utvecklingen av textbaserade kommunikationstjänster i allmänhet, användbara också för många företag. Det övergripande målet för demonstratorn är att visa hur ytterligare utveckling av dagens verktyg och teknik kan förbättra kommunikation mellan stora organisationer och människor. Demonstratorn kommer att användas på Försäkringskassan och hjälpa till att automatisera kommunikationen mellan dessa organisationer och personer genom att ta hand om textbaserade förfrågningar i första hand e-postbaserade svarstjänster.

Långsiktiga effekter som förväntas

Våra verktyg och tekniker kommer att: 1. automatbesvara en stor del av det inkommande e-postflödet, 2. snabba upp besvarandet av alla frågor som frågats via elektroniska enheter. 3. ändra arbetsbördan för Försäkringskassans handläggare och utnyttja deras kompetens bättre.

Upplägg och genomförande

Högsskolepartners kommer att genomföra ett antal möten och workshops med Försäkringskassan för att dels få reda på behoven men också för att modellera kraven på systemet samt erhålla data från Försäkringskassan. Från denna information kommer högsskolepartners att konstruera demonstratorn.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 mars 2022

Diarienummer 2008-02667

Statistik för sidan