Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

iHubs Sweden - Capacity för innovation

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Science Park Borås
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Med förstudien iHubs Sweden Capacity för innovation är ambitionen att arbeta fram ett underlag för ett processledningsstöd för att öka innovations- och samverkansförmågan inom Vinnväxt-initiativen som kan startas upp under 2019 med syfte på hur miljöerna kan bli mer framgångsrika med hur de arbetar med innovation, systeminnovation och transformering och på så sätt säkerställa mer långsiktiga och livskraftiga innovationsmiljöer. Detta har resulterat i ansökan iHubs Sweden - Capacity for innovation and transformation som har lämnats in till Vinnova.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien har identifierat hur risker kan minskas för att initiativ stagnerar och försenas av oförutsedda strukturella förändringar. Genom detta kan vi växla upp befintliga innovationsprojekt och miljöer för att nå nästa nivå av innovationshöjd och transformering. En viktig ambition är att säkerställa att processtödet ska ”leva vidare” efter den särskilda insatsen mot Vinnväxt.

Upplägg och genomförande

Förstudien har koordinerats av iHubs Sweden med en projektledare och operativ styrgrupp. Projektledaren har arbetat med att sammanställa den input från styrgrupp, intervjuer med processledare för Vinnväxtinitiativ och workshop mellan iHubs Swden och Vinnväxtinitiativ. Ett utkast till upplägg togs fram som har fungerat som underlag för att involvera relevanta externa aktörer. Parterna har gemensamt föreslagit angreppssätt, aktiviteter, tidplan och budget för ett projekt som ska anpassa, vidareutveckla och genomföra processtöd mot målgruppen Vinnväxt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 december 2018

Diarienummer 2018-04839

Statistik för sidan