iGrant.io

Diarienummer 2018-01162
Koordinator LCubed AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Insamling, lagring och användning av data utgör hjärtat i den digitala ekonomin. Mycket av denna information är kring personer och en förutsättning för att den digitala ekonomin skall fungera är att dessa personer samtycker till användning av informationen som finns lagrad. iGrant.io är en molntjänst för förmedling av personlig data och samtycken som skapar transparens och förtroende i den digitala ekonomin. Förutom att sänka kostnader för regeluppfyllnad av t ex EU´s nya dataskyddsförordning, så hjälper iGrant.io företag att hantera samtycken på ett sätt som inger förtroende.

Förväntade effekter och resultat

iGrant lanseras för både företag och användare på den svenska marknaden 2018.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av tre parallella flöden; 1. Betatestning och uppbyggnad av support- och monitoreringsorganisation; lansera och testa en betaversion av plattformen, appen samt uppbyggnad av test och supportmiljön 2. Marknadsvalidering; testa marknadsbudskap, pris- och affärsmodell, mot kund så väl som partners 3. Skydd av immaterialrättsliga tillgångar; patentansökan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.