Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

iGrant.io

Diarienummer
Koordinator LCubed AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

iGrant.io - skapades utifrån en idé om att vi genom ökad tillit och transparens mellan organisationer och deras kunder kan förbättra effektiviteten i den digitala ekonomin. Med en säker plattform för datadelning, kan individen styra hur dennes information används vilket ökar viljan att dela ytterligare data. Vår målsättning var att vara först på marknaden med en molnbaserad samtyckesplattform som hjälper organisationer att uppfylla kraven enligt dataskyddslagstiftningen på ett kostnadseffektivt sätt och ger kunder ett verktyg att veta vad de har sagt ja till.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den 6 november, 2018, lanserades iGrant.io på det årliga techeventet Websummit, i Lissabon. Vi lyckades med vår målsättning att vara först på marknaden med en molnbaserad samtyckesplattfom. Sedan lanseringen, har vi skrivit avtal med tre kunder och inlett diskussioner med tre återförsäljare utanför Sverige. Under första kvartalet 2019 kommer vi öka våra marknadsaktiviteter framförallt i Europa men också i Indien och USA. Under året räknar vi med att kunna rekrytera 10-15 personer till teamet och cementera vår ledande ställning inom digital samtyckeshantering och delning av data.

Upplägg och genomförande

Sedan starten av projektet, maj 2018, har vi: - Varumärkesskyddat iGrant.io och registrerat ett patent - Utvecklat en SaaS portal för organisationer och en iOS/ Android app för konsumenter - Demonstrerat vår lösning för mer än 200 potentiella kunder, media och investerare - Etablerat en 24/7 supportorganisation för att hantera testsystemet - Validerat vår pris- och marknadsstrategi också utifrån ett regulatoriskt perspektiv - Publicerat tre white papers för CXO, DPO samt konsumenter - Presenterat iGrant.io på två industrimässor, Websummit och Slush, samt på Nordic RegTech meetUp

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01162

Statistik för sidan