IDS2020

Diarienummer 2014-01703
Koordinator RISE SICS AB - SICS Swedish ICT AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Beslutat
Ansökningsomgång Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 - 2014 B

Syfte och mål

Visionen är att vara en plattform samt samtalspartner för det svenska deltagandet i det Europeiska arbetet inom det framväxande området som kallas Data Science eller populärt ´Big Data and analytics´. Genom plattformen skall svensk medverkan inom initiativ för en starkare europeisk satsning på området säkerställas. Exempel på Europeiska initiativ är H2020, Future Internet, Cloud for Europe, NESSI, ARTEMIS och Net!Works.

Förväntade effekter och resultat

ökat Europeiskt fokus på för Sverige strategiskt och taktiskt viktiga delområden, och ökad medelstilldelning till dessa områden. ökad svensk synlighet på ett generellt plan, och därmed större sannolikhet för svenska deltagare att bli inbjudna till konsortier. Tidig tillgång till information om kommande förändringar och förväntat innehåll i kommande utlysningar.

Planerat upplägg och genomförande

Genom möten, workshops och resor för nätverkande skall följande genomföras: Precisera det svenska strategiska budskapet som behöver kommuniceras. Knyta alla relevanta europeiska kontakter till påverkansplattformen. Ge Svenska partners få information, coaching, och förbereda ansökningar inför utlysningar. Bidra med förslag till relevanta skrivningar för kommande utlysningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.