Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

IDS2020

Reference number
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT AB
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration January 2015 - December 2017
Status Completed

Purpose and goal

Projektet IDS2020 har haft som mål att skapa en påverkansplattform med syfte att öka Sveriges nytta av Horizon 2020 inom det informationsdrivna samhället, the Information Driven Society. I detta sammanhang omfattar det teknikområdet Big Data och Data Analys. Även AI räknas till detta område.

Expected results and effects

Under perioden som påverkansplattformen varit aktiv har svenskt deltagande ökat med 138% i antal deltagare och de pengar som kommit Sverige tillgodo ökat med 90%. Statistik publicerad av Vinnovas i skrifterna "Årsbok: Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation". Siffrorna gäller området IKT. Svenskt deltagande (Antal) Budget (M€) 2015 106 52,6 2016 178 74,5 2017 252 100,0 Andra utfall är Medverkan i Big Data Value Association Medverkan i nätverket Centers of Excellence Big Data Skapandet ”Digital Sweden” Sverige med i ”Next Generation Internet” NGI

Planned approach and implementation

Projektet har kartlagt det eko-system som finns för att uppnå målen. För att säkerställa relevants har information inhämtats genom kontakt med Teknikföretagen, utbyte med de andra påverkansplattformarna och behovsägare. Projektet har metodiskt kartlagt de olika aktörerna som på olika sätt påverkar H2020 programmet inom Big Data och Data Analys. Därefter har etablerats kontakt och samarbete med de viktigaste grupperingarna. Denna information har sedan disseminerats till övriga svenska intressenter genom olika kommunikationskanaler.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2014-01703

Page statistics