Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Idésluss Lund

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Kommunkontoret
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner

Viktiga resultat som projektet gav

Förslag/ plan på organisation och processer - uppfyllt. Förslag/plan på processer för engagera/involvera aktörer - delvis uppfyllt. Identifiering av kompetensbehov och förändrad organisationskultur - uppfyllt. Identifiering av förändringsbehov i policy- och regelsystem för att underlätta för innovationsdriven utveckling -delvis uppfyllt Identifierade resursbehov och implementeringskostnader. Detta ska utgöra underlag för nya prioriteringar i budgetarbetet - delvis uppfyllt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Organisation och arbetssätt, realiseras genom en ansökan till Idésluss 2.0. Test av verktyg för att utveckla idéer : design thinking och Appreciative Inquiry i första hand. Nytt ledarskapsprogram har börjat tas fram. Identifiering av förändringsbehov i policy- och regelsystem: Budget och ekonomisystemet ses över. Arbetsmetod för att prova / testa/ utforma. Innovationsjuridik dvs se över regelsystem som behöver förändras. Intern innovationsfond om ca 10 MSEK har formats. Innovationsekonomi är under utveckling.

Upplägg och genomförande

Kartläggning av nuläge som gav oss en god överblick av läget. Innovationsledning Styrgrupp som gav som resultat hur organisationen kan inkluderas. Innovationsledare som gav som resultat hur vi kan arbeta med mindset och inställning. Hur vi bildar innovationsteam som gav formen för at bilda team. Metodik för innovationsprocess som gav ramarna för en process från idé till genomförande. Finansiering - hur ska vi få ekonomiskt utrymme för innovationer? Kommunikation - hur vi ska sprida resultatet?

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04485

Statistik för sidan