Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Idésluss för hållbar samhällsutveckling

Diarienummer
Koordinator Piteå kommun - KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Bidrag från Vinnova 3 573 324 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Idéslussprojektet i Piteå/Skellefteå har haft målet att skapa innovativ kultur och struktur genom att jobba med hela kedjan av målgrupper i organisationen för att främja digital utveckling i linje med invånares behov. Kulturell förflyttning har till stor del uppnåtts genom idéstöd, konceptutveckling och ökad kompetens kring nya sätt att bedriva ledning och stöd. Arbete kvarstår kring strukturerat innovationsarbete ur ett systemperspektiv. Centrala stödfunktioner och dess "spelidé" har utvecklats, så också samverkan inom organisation och med region/andra externa parter.

Långsiktiga effekter som förväntas

En effekt har varit kombinationen av styrsignaler och goda exempel. Det har skapat mod, legitimitet och intresse för fler att bli del av en gemensam förflyttning. Det, tillsammans med aktiviteter för fler målgrupper på olika nivåer, har i sig lett till förändringstryck. Tryck och nya värden har uppstått i och utanför organisationen, t ex kring jämställdhet och former för inflytande i samhället och samskapande upphandling. I de fall metoder och insikter har tillämpats i digital innovation har det haft stor nytta och genererat exempel som är i framkant, nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

Idéslussen har varit en katalysator för förnyelse och möjliggörare av tester utifrån de mål och förmågor i kommunerna som redan fanns, i kombination med expertstöd utifrån. Fokus har varit på innovationsförmåga utifrån invånarbehov och medarbetarkraft. Likaså att säkra att digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Lärandet har tillämpats i samordnat stöd via centrala utvecklingsteam samt genom samspel med andra aktörer. Att sätta innovationsledning i ett sammanhang i styrsystemet ihop med TBSL och digitaliseringsstrategi är viktigt för fortsatt hållbarhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 februari 2020

Diarienummer 2016-04023

Statistik för sidan