Identifiering av atherosklerotisk plack med hög risk genom ny fotonräknande spektral datortomografi

Diarienummer 2014-03800
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Physics of Medical Imaging
Bidrag från Vinnova 4 350 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Stroke är en av de vanligaste orsakerna till död och handikapp och innebär varje år stora ekonomiska kostnader för samhället men framförallt stort mänskligt lidande. Under de senaste fem åren har en ny teknik för datortomografi blivit resultatet av forskning vid KTH. För första gången har man tagit fram ett spektralt fotonräknande system som klarar de mycket höga flöden man råkar ut för i datortomografi. Denna teknik kan ge bättre bilder till lägre stråldos. Projektet är nu i ett läge där man vill verifiera systemet kliniskt och ta till vara framtida affärsmöjligheter.

Förväntade effekter och resultat

Förutom lyckad klinisk prövning med en prototyp är det viktigt att ha en plan för industrialisering och framtida produktion. Projektresultaten kan i framtiden möjliggöra identifikation av högrisk plack så att man kan reducera risken för stroke genom förebyggande behandling, vilket skulle ha stor betydelse för sjukvård och patienter. Dessutom kan projektet bana vägen för en svensk exportframgång i form av detektorer för datortomografi. Kan vi visa att spektralfotonräkning fungerar kommer det troligen att innebära ett erkännande också för andra områden, som cancer.

Planerat upplägg och genomförande

Philips Healthcare har ställt en datortomograf till KTHs förfogande. och planen är att integrera den nya detektorn för en klinisk utvärdering. Centralt för projektet är att utveckla en bildrekonstruktion för den nya tekniken som är optimerad för att särskilja högrisk plack i halsartärerna, vilket kommer att utvärderas i klinisk studie där vi jämför den nya tekniken med nuvarande standard.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.