Identifiering av atherosklerotisk plack med hög risk genom ny fotonräknande spektral datortomografi

Diarienummer 2014-03800
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Physics of Medical Imaging
Bidrag från Vinnova 4 350 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång För planering- Innovationer för framtidens hälsa 2014 ansökningsomgång 1

Syfte och mål

Syftet med projektet var ta en ny teknik för datortomografi till klinisk verklighet och vi har framgångsrikt utvecklat hårdvara och mjukvara så att vi har kunnat undersöka den första patienten i en klinisk prövning.

Resultat och förväntade effekter

Bilderna visar på bättre upplösning och kontrast för den nya foton räknande tekniken jämfört medstate-of-the-art datortomografi. Vår förhoppning är att den nya patenterade tekniken i framtiden ska fortsätta att utvecklas och kommersialiseras och användas på sjukhus i Sverige och andra länder.

Upplägg och genomförande

Genom att arbeta med erfarna kliniker har vi kunnat identifiera vad som är avgörande för bildkvalitet. Vi har jämfört nya tekniken mot nuvarande genom att jämföra bilder av samma patient och vi har även använt testobjekt i jämförelsen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.