Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ICT Sweden

Diarienummer
Koordinator MYNDIGHETEN FÖR UTL.INVESTERINGAR I SVERIGE,ISA - Invest in Sweden Agency
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2005 - december 2007
Status Avslutat

Syfte och mål

ICT SwedenProjektet skall befrämja tillväxt och förnyelse i svenska ICT-kluster genom att: Medverka till att utländska företag förlägger FoU-verksamhet till Sverige Förmå utländska företag att inrätta sin regionala bas i Sverige Medverka till strategiska allianser mellan utländska och svenska företag Bidra till utländska riskkapitalinvesteringar i svenska tillväxtföretag Öka den internationella kundbasen för universitet och forskningsinstitut.

Resultat och förväntade effekter

Detta innebär att med en årlig budget om 9 mkr skall projektet leverera 450 investeringspoäng enligt ISA-standard. Vidare skall kvalitén i de enskilda investeringarna vara sådan att dessa i genomsnitt uppgår minst 20 poäng. Detta innebär vidare att det årliga målet om 450 poäng skall leda till 23 investeringar. Projektet skall årligen generera 200 kvalificerade förfrågningar och innefatta minst ett fyrtiotal besök av utländska företag.

Upplägg och genomförande

En projektgrupp om minst tre branchspecialister, innefattande projektledning, samt en projektassistent. Om bemanningen sätts lägre än så måste något delområde utgå och då företrädesvis tjänster och innehåll. Totalt behövs minst 9 mkr årligen om ovanstående förslag till FDI-projekt skall innehållas. Kostnader per marknad FDI Projektorganisation i Sverige4,4 mkr 4-5 fjärrmarknader och 2-3 närmarknader 4,4 mkr Totalt 8,8 mkr

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-01031

Statistik för sidan