Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hypotesprövning - ligninbaserad kolfiber-komposit

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Viktiga resultat som projektet gav

Dagens kolfibermaterial tillverkas från en petrokemisk råvara som även innefattar dyra processteg innan konvertering till kolfiber kan göras. I det här projektet visar vi att vi kan producerar ett strukturellt kolfibermaterial från lignin. Genom att framställa en demonstrator har vi dels visat potentialen med att framställa mer kostnadseffektiva och miljövänliga kolfibrer men också förstärkt potentialen att öka marknadsvärdet för en underutnyttjad förnyelsebar råvara. Vi tror att konceptet har stor potential i framtiden

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har ersatt ett befintligt tak på en radiostyrd bil med kolfiber tillverkat av lignin. Vi har inom projektet utnyttjat och utvecklat processer och metoder för att kunna använda en förnyelsebar råvara som alternativ till dagens material. Inom ramen för projektet har nya samarbetsformer mellan deltagande parter utvecklats och intensifierats vilket är viktigt när det gäller framtida utveckling av de möjligheter som visats. Vi kommer att marknadsföra demonstratorn via olika medier.

Upplägg och genomförande

Projektet var upplagt som ett samarbete mellan tre parter, Innventia, Swerea SICOMP och Blatraden. Innventia producerade kolfiber från ett skräddarsytt högrent barrvedslignin. Från kolfibertrådarna konstruerades vävar på Swerea SICOMP där också vävarna laminerades med plast och formgjöts för att ersätta ett befintligt tak på en modelbil. Den färdiga kompositen återmonterades på bilen Blatraden har under projektets gång fungerat som rådgivare i arbetet med kompositen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01312

Statistik för sidan