Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hur störta "omständigheternas diktatur" i infrastrukturbranschen

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2021 - november 2021
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att identifiera och synliggöra ett antal nyckelfaktorer/hinder som är viktiga för att påskynda implementering av klimatsmarta material och metoder i infrastrukturprojekt, och att formulera möjliga lösningsförslag för dessa. Det huvudsakliga målet är att lösningsförslagen ska kunna användas för att vässa framtida utlysningar och enskilda projekt inom InfraSweden2030, främst med fokus på att utveckla innovationer inom organisation, arbetsprocesser, kunskapsspridning, policy och styrmedel.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en rapport som redovisar en kort sammanfattning av den hindersanalys som genomfördes inom Mistra Carbon Exit, lösningsförslag för tre vanliga hinder som uppmärksammades i hindersanalysen, samt en sammanfattning av förslag till fortsatt samarbete mellan InfraSweden2030 och MCE som identifierats vid gemensam workshop. Resultaten kommer att tas vidare för användning i utlysningar och gemensamma projekt mellan InfraSweden2030 och Mistra Carbon Exit.

Upplägg och genomförande

Projektet tog sin utgångspunkt i en hindersanalys genomförd inom Mistra Carbon Exit, från vilken tre vanligt förekommande hinder identifierades. Utkast till lösningsförslag för dessa tre hinder utvecklades i två gemensamma workshops med ledningen för InfraSweden2030 och Mistra Carbon Exit, samt uppföljande intervjuer med sakkunniga. Möjligheter och områden för ett utvecklat samarbete mellan InfraSweden2030 och MCE diskuterades vid samma gemensamma workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 januari 2022

Diarienummer 2021-01173

Statistik för sidan