HoliSec: Holistiskt angreppssätt att förbättra datasäkerhet

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 06010 M1.7
Bidrag från Vinnova 20 271 876 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Fordons IT-säkerhet och integritet - FFI

Syfte och mål

Det huvudsakliga syftet är att adressera datasäkerhetbrister i utvecklingsprocesser som används av fordonsindustrin, från konceptfas ända tills dess att produkten är i bruk. Målet är att att utveckla en säker utvecklingsprocess från tidiga till sena faser som är alignad med existerande safety-processer och redo att användas av fordonsindustrin. Fokus kommer att vara att designa lösningar för säkerhet så att datasäkerhetsproblem inte påverkar fordonssäkerheten.

Förväntade effekter och resultat

Tillräcklig och effektiv hantring av datasäkerhetsrelaterade ärenden kommer öka konkurrenskraften hos den svenska fordonsindustrin och möjliggöra access till marknader där det finns lagkrav kring datasäkerhet i fordon. Ett viktigt resultat från projektet är att samla svenska fordonstillverkare, leverantörer, akademi och forskningsinstitut inom datasäkerhet och safety-områdena för att få en gemensam bild av hur datasäkerheten kan förbättras inom de elektroniksystem, elarkitekturer och processer som används av fordonsindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Kravinsamling kommer att utföras av OEM:er. Tekniker för nyckelhantering från andra domäner kommer att undersökas. Lösningar kommer att tas fram för att undvika otillåten modifiering av fordon via diagnosprotokollet över trådad som trådlösa kommunikationslänkar. Förslag kommer att ges kring design och implementation av logging/intrångsdetekteringsmekanismer. Tekniker för robust design av mjukvara rörande hot mot datasäkerhet & personlig integritet kommer att utforskas. Metoder/verktyg kommer att utvecklas för validering & verifiering av fordonsmjukvara.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 september 2020

Diarienummer 2015-06894

Statistik för sidan