Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HoliSec: Holistiskt angreppssätt att förbättra datasäkerhet

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 06010 M1.7
Bidrag från Vinnova 19 982 269 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2020
Status Avslutat
Slutrapport 2015-06894sv.pdf (pdf, 654 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

HoliSec har fokuserat på att öka medvetenheten för hur potentiella cybersäkerhetshot kan och skall bemötas. Samarbeta mellan OEMer och forskningspartners har förbättrat kostnadseffektivitet och ökat den internationella konkurrenskraften. HoliSec visade att teknologier som intrångsdetektering, kryptering, integritet, autentisering, för skydd av data i fordonets nätverk är implementerbara i fordonsindustrin. HoliSec har också lett till att lösningar och teknologier utvecklade i detta projekt kunnat överföras till andra domäner.

Långsiktiga effekter som förväntas

WP0: Projektledning har säkerställt god kvalitet i framtagna resultat som sedan nyttjats och spridits av de olika partners. WP1: Säkerhets- och integritetskrav vid anslutning av fordon WP2: Kryptografiskt stöd och nyckelhantering WP3: Säker fordonsdiagnostik; Säker kommunikation; Samspel mellan säkerhet och integritet ; Loggning och intrångsdetektering WP4: Säker mjukvara och systemutformning samt säker validering och verifiering av mjukvara WP5: Demonstrerade och spred resultat (koncept och metoder) från projektet .

Upplägg och genomförande

Medverkande företag ifrån två olika typer av OEMer har varit viktigt eftersom passagerarbilar och kommersiella fordon för närvarande inom vissa områden använder olika teknologier och har olika tekniska begränsningar. För att kunna genomföra samarbetet mellan de olika OEMerna och de akademiska partners inblandade i projektet så delades projektet upp i ett antal arbetspaket. Varje arbetspaket har sedan belyst olika cybersäkerhetsrelaterade områden och tekniker. Partners har sedan jobbat med att bedriva forskning och undersökningar i de olika arbetspaketen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 december 2021

Diarienummer 2015-06894

Statistik för sidan