Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Högvolymsproduktion av aluminiumkomponenter - ALKOMP

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 543 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2012-02168_publik_SV.pdf (pdf, 1311 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudmålet att korta ledtid och kostnad för framtagning av nya aluminiumkomponenter uppnås om t ex färre iterationer för utprovning av nya verktyg till nya detaljer behövs. Med förbättrad FE-analys minskar behovet av sena justeringar. Korrekt utprovade materialparametrar i lämplig materialmodell ökar predikteringsförmågan avsevärt vid FE-simulering. Framtagna riktlinjer för klippning- och stansning leder till mindre produktionsstörningar och därmed bidrar till huvudmålet robust tillverkning Utförlig beskrivning finns i bilagor enligt FFI rapporteringsanvisningar

Långsiktiga effekter som förväntas

Metoden för att ta fram materialdata har utvärderats för 5 olika aluminiumlegeringar. Utvärderad friktionsmodell är korrekt implementerad, har full funktionalitet och är beräkningseffektiv. Baserat på resultaten från de semi-industriella klipptesterna har guidelines tagits fram för klippning och stansning i dagens aluminiumkvaliteter. Grundförutsättning för att erhålla en mer robust och störningsfri klipprocess är en god fläckbild vid klippkanten samt en kontrollerad avskiljning av skrotbiten. Se bilaga 3

Upplägg och genomförande

Friktionsförhållanden har undersökts och karakteriserats. Friktionsmodell har implementerats. Utprovning av friktionsmodell och metodik för material karakterisering har utförts för jämförelse med utförda experiment. Kartläggning och analys av de industriella problemen och uppföljning av problemverktyg i produktion har genomförts. Resultaten har använts till att arbeta fram rekommendationer för framtagning av en ny processmetodik gällande klippning och stansning av aluminium samt en Matris över dominerande parametrar för flisbildning. Se bilaga 3

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-02168

Statistik för sidan