Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Högskola och samhälle i samverkan (HSS) 2019

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Avdelningen Kommunikation och samverkan
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att samla näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi för att stärka utbytet mellan parterna kring samverkan. Syftet var också att sprida kunskap och skapa erfarenhetsutbyte med fokus på samverkan mellan akademi och samhälle. Mötesplatsen har bidragit till att stärka kunskapen kring samverkan mellan akademi och näringsliv samt även utgjort en plattform för formerandet av nya projekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

367 deltagare 3 föreläsningar i plenum 21 kontaktpunkter/metoder och verktyg på samverkanstorget 14 workshops 1 forskarlounge 6 forskarpass inklusive en paneldebatt 3 lärande samtal 2 samtalsstudios med deltagande av bland annat minister för högre utbildning och forskning 1 tjuvstart på Örebro slott 1 jubileumsmiddag Detta tillsammans har bidragit till att stärka HSS som mötesplats kring samverkan.

Upplägg och genomförande

HSS är en konferens som ställer höga krav vad gäller kunskap hos moderatorerna om såväl akademi som samhälle. HSS 2019 erbjöd en mängd programpunkter, vilket ställer krav på att deltagaren att ha förberett sitt program. I möjligaste mån har miljövänliga och hållbara alternativ prioriterats. Maj månad är en intensiv månad för möten och evenemang, vilket gör att man bör ha mycket god framförhållning vad gäller att sätta datum. En utmaning är att få studenter och näringsliv att medverka på konferensen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 december 2018

Diarienummer 2018-04733

Statistik för sidan