Högskola och samhälle i samverkan (HSS) 2019

Diarienummer 2018-04733
Koordinator Örebro universitet - Avdelningen Kommunikation och samverkan
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

8-10 maj 2019 står Örebro universitet som värd för mötesplatsen Högskola och samhälle i samverkan (HSS). Syftet med mötesplatsen är att samla näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi för att stärka utbytet mellan parterna kring samverkan samt sprida kunskap och skapa erfarenhetsutbyte med fokus på samverkan mellan akademi och samhälle. HSS 2019 har temat Samverkan som gör skillnad. Mål för projektet är att öka deltagarnas kunskap om verktyg och metoder för samverkan som gör skillnad samt bidra till att fler samverkansprojekt mellan akademi och näringsliv startar.

Förväntade effekter och resultat

Öka deltagarnas kunskap om verktyg och metoder för samverkan som gör skillnad. Bidra till att fler samverkansprojekt mellan akademi och näringsliv startar.

Planerat upplägg och genomförande

HSS 2019 har temat Samverkan som gör skillnad. Under konferensen kommer fokus att ligga på konkret samverkan i form av metoder och verktyg. Föreläsningar med exempel på konkreta verktyg och metoder som gjort/gör skillnad blandas under dagarna med samverkanstorg, seminarier och workshops är några av programpunkterna.

Externa länkar

Webbsida för HSS 2019.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.