Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Högpresterande nanostrukturerade CVD TiAlN-belagda skärverktyg för svårbearbetade material

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - november 2024
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Metalliska material - Programövergripande utlysning 2021

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att förvärva den grundläggande kunskap som behövs för att utveckla nya beläggningssystem för skärverktyg som ska användas för bearbetning av svårbearbetade material. Projektmålen är: - Att förstå detaljerna i mikrostrukturen hos CVD TiAlN-skikt. - Att koppla de mekaniska egenskaperna och bearbetningsprestandan till den detaljerade mikrostrukturen i beläggningarna. - Att förstå fasomvandlingen av de metastabila nanolamellära faserna och deras påverkan på skiktens egenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är att projektet kommer ge grundläggande kunskap som behövs för att kunna skräddarsy en nästa generation av högpresterande nanostrukturerade CVD TiAlN-beläggningar för bearbetning av svårbearbetade material.

Planerat upplägg och genomförande

Nya hårda nanostrukturerade TiAlN-beläggningar kommer att deponeras på hårdmetallskär med CVD. Projektet kommer att bygga en grundläggande förståelse som kan användas för att utveckla dessa beläggningar för att bearbeta svårbearbetade material, vilket idag är mycket svårt och utmanande. Avancerad karakterisering, inkl. sveptransmissions-elektronmikroskopi, kommer att utföras för att beskriva den komplexa mikrostrukturen för dessa självorganiserande, metastabila, nanolamellära skikt. Både obehandlade, värmebehandlade och mekaniskt testade skikt kommer att studeras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 november 2021

Diarienummer 2021-04008

Statistik för sidan