HIFLOAT - Optimala cellutformningen för enskilda flotationsceller

Diarienummer 2014-01943
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 2 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning - våren 2014

Syfte och mål

Syftet med forskningsarbetet är att undersöka effekterna av olika förhållanden mellan flotationscellhöjd och -diameter för att identifiera optimala geometrier för flotationsceller både vid dimensionering av nya flotationskretsar och vid optimering av befintliga anläggningar. I detta sammanhang avser optimalitet cellkonstruktioner som är anpassade till det specifika flotationssteget samt den konkreta positionen av flotationscellen i en bank. För detta ändamål kommer en skalbar labbflotationscell och motsvarande provtagnings- och mätutrustning att utvecklas.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklingen av småskaliga flotationsceller som är justerbara i höjdled ger svenska gruvbolag möjlighet att undersöka optimala celldesigner för olika positioner i en krets genom att anpassa cellgeometrin till det ingående flödet. Med hjälp av en skalbar cell samt nya metoder och motsvarande utrustning för provtagning kan rumsliga fas- och koncentrationsfördelningar i en cell bestämmas. Systematiska studier med olika malmtyper kommer att bidra till att förbättra utbyte och koncentrathalter, och därmed förbättra resurseffektivitet och minska investeringskostnader.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är planerat för en period på fyra år och involverar Luleå tekniska universitet, Boliden Mineral AB och Luossavaara-Kiirunavaara AB. Projektet kommer att organiseras i fyra arbetspaket som härrör till: (1) utformningen av en justerbar labbflotationscell med provtagningsutrustning för att ta prover från pulpen på olika höjder och radier, genomförande av flotationsexperiment i (2) labbskala och (3) pilotskala med olika malmtyper, samt utvärdering av försöksresultat avseende (4) processmodellering och utveckling av designregler.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.