Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HIFLOAT - Optimala cellutformningen för enskilda flotationsceller

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 2 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

Det övergripande målet med FoU-arbetet var att undersöka effekterna av flotationscellens höjd till diameterförhållanden för att identifiera optimala förhållanden för flotationsceller vid dimensionering av nya flotationskretsar eller vid optimering av befintliga anläggningar. För att uppnå detta mål krävdes utveckling av lämpliga provtagnings- och testutrustningar, genomförande av flotationstester på olika skala och med olika malmtyper, samt utvärdering av resultat avseende optimala celldesigner för särskilda flotationssteg och position i flotationskretsen.

Resultat och förväntade effekter

En justerbar labbcell har utformats för batch flotationstester med olika geometriska förhållanden. En motsvarande provtagare har utvecklats för att ta prover från olika höjder. Lab- och pilotskaliga tester visade att höjden har effekt på halter och utbyte. För att analysera stora industriella celler utvecklades ett provtagningskoncept med design av en provtagare och utveckling av den experimentella designen (inkl. en ny metod för mätning av partikelhydrofobicitet). Resultaten förväntas bidra till en förbättrad beskrivning av cellgeometriska effekter på processprestanda.

Upplägg och genomförande

FoU-arbetet inom HIFLOAT delades upp i två delar, med utveckling av testutrustning på labb- och pilotskala och experimentellt arbete samt utvärdering och modellering. Därför har projektet strukturerats i arbetspaket för (i) design av en justerbar labb-flotationscell, (ii) labbförsök, (iii) pilotskala experiment och (iv) processmodellering och utveckling av designregler. Projektet utfördes i samarbete mellan LKAB, Boliden och Luleå tekniska universitet. Under genomförandet identifierades ytterligare uppgifter som provtagning från fullskaliga flotationsceller.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-01943

Statistik för sidan