Hierarkisk design av industriella material

Diarienummer 2007-01921
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - mars 2009
Status Avslutat