Hierarchic engineering of industrial materials

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för materialvetenskap
Funding from Vinnova SEK 7 000 000
Project duration April 2007 - March 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-01921

Page statistics