Heterogen modellering och simuleringsteknik

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01359

Statistik för sidan