Helt ligninbaserade kolfiberkompositer

Diarienummer 2018-04010
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation Test of hypothesis step 1-2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att använda skogsbiprodukten lignin för att producera 100 % biobaserade kolfiberkompositer med lignin från massafabriker som råmaterial för både kolfibrerna och polymermatrisen. Detta skulle minska koldioxid-fotavtrycket från denna klass av produkter avsevärt. Kolfiberkompositer produceras idag av petroleumråvaror. Polyakrylonitril är råmaterialet för kolfibrer, medan matrispolymeren vanligen består av epoxy eller polyester. Ett framgångsrikt projekt kan hjälpa den svenska skogsindustrin att öka värdet av en volymmässigt stor biprodukt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet planerar att producera det första helt ligninbaserade kolfiberkompositmaterialet någonsin. Ett sådant material skulle vara ekonomiskt konkurrenskraftigt och minska CO2-fotavtrycket för denna produktkategori avsevärt. Som en långsiktig följd skulle införandet av billigare koldioxidfibrer av mellankvalitet i tillräckligt stora volymer på marknaden öppna för nya energibesparande applikationer såsom bilar med lägre bränsleförbrukning (lättare fordon), vilket denna ansökning fokuserar mot, och effektivare vindkraftsproduktion (större vingdiameter).

Planerat upplägg och genomförande

Det första helt ligninbaserade kolfiberkompositmaterialet någonsin kommer att produceras. Det nya materialets egenskaper kommer att analyseras med avseende på grundläggande mekaniska och fysiska egenskaper. Framtida prestanda utvärderas utifrån beräknade framtida förbättringar av matrisen och fibrerna. Slutligen kommer de uppmätta och de beräknade framtida egenskaperna att användas för att utvärdera potentiella tillämpningsområden för denna typ av material: i vilka applikationer kan det konkurrera med andra materialsystem i framtiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.