Helhetslösningar för vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens

Diarienummer 2013-00733
Koordinator NHG Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Syfte och mål

Skapa samarbete mellan forskande läkemedelsbolag, andra leverantörer och offentlig sektor för utveckling av helhetslösningar inom VRI och resistens för global marknad Projektet har utvecklat en metodik och ett ramverk som kan lösa denna utmaning på ett trovärdigt sätt. Arbetet fortsätter med att sammanställa en kommersiellt hållbar konstellation för vidare arbete med frågorna inom ramarna för detta projekt.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har parterna arbetat fram en affärsutvecklingsmodell som kan appliceras i flera olika sammanhang i konstellation med sjukvården och forskande läkemedelsbolag. Modellen bygger dels på ett ökat tjänsteinnehåll och paketering. Som del i arbetet har samverkansformer mellan läkemedelsbolag och offentlig sektor i Sverige utretts, vilket lägger grund för flera utvecklingssamarbeten i framtiden. Inom det specifika område som projektet adresserar (Vårdrelaterade Infektioner, VRI) bidrar projektet till fortsatt arbete för att förbättra vården för många patienter.

Upplägg och genomförande

I projektet har parterna arbetat med löpande workshops parallellt med analyser. Detta har legat som grund för utveckling av projektplan och avtal för fortsatt arbete i fas 2.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.